Know-How Show-How е образователна програма за креативност и дизайн процеси, която стартира през 2015 г. в София, България.
Днес двигателната сила зад нея са колективът Дима Стефанова, Ивелина Гаджева и Филип Бояджиев, които се сформират около тяхната обща визия за алтернативни модели на образование в областта на изкуството и дизайна.
Методологията на KHSH предоставя алтернативно пространство за експериментиране с различни модели на учене. В него изследваме заедно къде и как трансферът на знания може да доведе до личностно творческо развитие, овластяване на общността, социално включване и устойчивост.
Чрез различни формати на обучение, публични събития и дискусии, ние изследваме дизайн практиката като инструмент за лична, социална и екологична трансформация. Също така обръщаме внимание на отговорната роля на всеки един от нас, като катализатор на позитивна промяна.

Сайтът ни е в процес на разработка, защото сме ви подготвили много нови и интересни инициативи. За да не изпуснете нещо, може да ни последвате във фейсбук, инстаграм или да се запишете за нашия регулярен бюлетин. Очакваме ви!